Chính sách về quyền riêng tư: Tất cả thông tin của các bạn sẽ đươc blog thu thập thông tin người dùng, để nhằm cải thiện tính người dùng trên Blog

1. Thu thập và sử dụng thông tin:

Khi bạn đăng ký tài khoản F4vnn.com, F4vnn.com thu thập thông tin cá nhân chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn nhập vào Dịch vụ, cũng như hình ảnh đại diện tài khoản của bạn.

F4vnn.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích nói chung sau đây: (i) để cung cấp cho bạn Dịch vụ; (ii) để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn; (iii) để thông báo cho bạn thông qua email (hoặc các phương thức điện tử khác) về Dịch vụ; (iv) nhằm các mục đích thống kê và (v) mục đích khác được nêu rõ cho bạn tại thời điểm thu thập.

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể thiết lập thông tin cá nhân của mình, F4vnn.com lưu trữ và thu thập thông tin này để F4vnn.com có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ và các tính năng cá nhân.

2. Lưu trữ thông tin cá nhân:

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website F4vnn.com trong suốt thời gian là Thành Viên của Thành Viên trên
F4vnn.com và/hoặc ngay khi Thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website
F4vnn.com tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại…) của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Quantrimang.com cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của Quantrimang.com.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị website f4vnn.com;
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website f4vnn.com;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

5. Liên lạc với F4vnn.com

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với f4vnn.com qua email theo địa chỉ hoangvansy90@gmail.com.

Rất mong mọi người ủng hộ Chính sách về quyền riêng tư này