Quy định chung

  1. F4vnn.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Ghi rõ nguồn bài viết và có link trỏ về bài viết gốc khi đăng tải lại nội dung của f4vnn.com (để lại link bài viết dưới dạng <a href=”link bài viết” rel=”dofollow”>Tiêu đề bài viết</a>) . Và chúng tôi cũng sẽ có quyền yêu cầu bạn xóa bài đó nếu cần thiết.
  3. Không được sử dụng các bài viết với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Nếu cần sử dụng bạn hãy liên lạc với tôi trước khi đăng.
  4. Không được sử dụng nội dung đã được xuất bản trên Blog để dịch và xuất bản sang các ngôn ngữ khác.