Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Hướng dẫn 3 cách sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel

Cách sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel: Cộng các số với nhau trong Microsoft Excel là một phép tính cơ bản có thể sử dụng hàm SUM. Điều gì xảy ra nếu bạn muốn thêm các giá trị đó nhưng chỉ khi chúng đáp ứng các điều kiện nhất định? Đây là khi hàm SUMIF xuất hiện. Với SUMIF, bạn có thể thêm các giá trị vào các ô bạn chỉ định miễn là chúng đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Có thể bạn muốn tìm tổng doanh số bán hàng nhưng chỉ cho một số sản phẩm nhất định hoặc tổng doanh thu nhưng chỉ cho các vị trí cụ thể.

Hướng dẫn 3 cách sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel

Cách sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel

Nếu trang tính Excel của bạn được thiết lập theo cách mà tính toán của bạn không dễ xác định, thì hàm SUMIF và công thức của nó có thể giúp ích. Dưới đây là cách sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel trong các trường hợp khác nhau.

1] Sử dụng SUMIF cho một phạm vi ô đơn

Cú pháp cho hàm là SUMIF(cell_range, criteria, sum_range) trong đó hai đối số đầu tiên là bắt buộc. Bởi vì sum_range là tùy chọn, bạn có thể thêm các số trong một phạm vi tương quan với tiêu chí trong phạm vi khác.

Để có cảm nhận cơ bản về hàm và các đối số của nó, hãy bắt đầu bằng cách sử dụng một dải ô duy nhất không có đối số tùy chọn.

Bạn chỉ có thể thêm các giá trị trong một phạm vi ô nếu chúng lớn hơn một số lượng nhất định. Nhập công thức sau, thay thế các tham chiếu ô và tiêu chí của riêng bạn.

=SUMIF(C2:C7,">25000")

Công thức này chỉ thêm các số trong phạm vi ô từ C2 đến C7 nếu chúng lớn hơn 25.000.

cach su dung ham sumif tron excel 1

Mặt khác, bạn có thể thêm các số nhỏ hơn một số lượng nhất định bằng cách sử dụng công thức này:

=SUMIF(B2:B7,"<10000")

Điều này chỉ thêm các số trong các ô từ B2 đến B7 nếu chúng nhỏ hơn 10.000.

cach su dung ham sumif tron excel 2

Đối với một ví dụ khác, bạn có thể thêm các số có cùng số lượng với công thức này:

=SUMIF(A2:A7,"5000")

Điều này chỉ thêm các số trong các ô từ A2 đến A7 nếu chúng chính xác là 5.000.

cach su dung ham sumif tron excel 3

2] Sử dụng SUMIF với tiêu chí số cho nhiều phạm vi

Bây giờ, hãy đặt đối số có điều kiện đó hoạt động, sum_range. Ở đây, chúng tôi đang tính toán chi phí và doanh thu. Với SUMIF, chúng tôi có thể tính toán doanh thu cho các địa điểm có chi phí đáp ứng tiêu chí của chúng tôi và ngược lại.

Với công thức này, bạn chỉ có thể thêm doanh thu trong các ô từ C2 đến C7 nếu chi phí trong các ô từ B2 đến B7 nhỏ hơn 10.000.

=SUMIF(B2:B7,"<10000",C2:C7)
cach su dung ham sumif tron excel 4

Sử dụng công thức sau, bạn chỉ có thể thêm chi phí trong các ô từ B2 đến B7 nếu doanh thu trong các ô từ C2 đến C7 lớn hơn 25.000.

=SUMIF(C2:C7,">25000",B2:B7)
cach su dung ham sumif tron excel 5

Bạn cũng có thể thay thế giá trị thực trong công thức bằng giá trị có trong ô. Ví dụ: công thức này thêm các số từ B2 đến B7 nếu giá trị trong C2 đến C7 lớn hơn giá trị trong ô D2.

=SUMIF(C2:C7,">"&D2,B2:B7)

Công thức này sử dụng ký hiệu lớn hơn (“>”) và ô D2 (& D2).

cach su dung ham sumif tron excel 6

3] Sử dụng SUMIF với tiêu chí văn bản cho nhiều phạm vi

Có thể các giá trị bạn muốn thêm tương quan vào văn bản hơn là số. Ở đây chúng tôi có các loại, sản phẩm và bán hàng. Sử dụng SUMIF, bạn có thể thêm các giá trị trong cột Bán hàng cho các sản phẩm đáp ứng các điều kiện nhất định trong các cột khác.

Trong ví dụ này, bạn chỉ có thể thêm doanh số bán hàng trong các ô từ C2 đến C7 nếu văn bản trong các ô từ A2 đến B7 bằng từ Apparel.

=SUMIF(A2:B7,"Apparel",C2:C7)
cach su dung ham sumif tron excel 7

Ví dụ khác, bạn có thể thêm doanh số bán hàng trong ô C2 đến C7 cho các sản phẩm trong ô B2 đến B7 kết thúc bằng “ts”.

=SUMIF(B2:B7,"*ts",C2:C7)

Trong công thức này, dấu hoa thị (*) là ký tự đại diện đại diện cho bất kỳ chữ cái nào trước “ts”.

cach su dung ham sumif tron excel 8

Một ví dụ khác sử dụng sản phẩm Giày của chúng tôi có Loại trống.

=SUMIF(A2:B7,"",C2:C7)

Trong công thức này, các dấu ngoặc kép nằm cạnh nhau và không có khoảng cách giữa chúng. Điều này cung cấp cho chúng tôi doanh số bán hàng cho Giày như được thấy bên dưới.

cach su dung ham sumif tron excel 9

Kết luận

Hàm SUMIF trong Excel cho phép bạn lấy một phương trình cơ bản và thêm gia vị cho nó để phù hợp với nhu cầu của bạn. Sẽ rất tiện lợi khi việc cộng các số không đơn giản như hai cộng hai. Hy vọng với hướng dẫn 3 cách sử dụng SUMIF trong Microsoft Excel mà Blog thủ thuật máy tính f4vnn đã chia sẻ sẽ có ích với bạn, chúc bạn thành công.


Xem Thêm Bài Viết
Nhạc DJ Yt: Nhạc Dj24h Truyện Ma Tips Computer

Theo dõi trên

Logo Google new
Rate this post