Dự báo thời tiết 5 ngày tới

Tên Tỉnh/Thành Phố

_______ ( ______ )

Nhiệt độ: __°C
Tốc độ gió: __ M/S
Độ ẩm: __%

Dự báo 5 ngày

 • ( ______ )

  Nhiệt độ: __C
  Tốc độ gió: __ M/S
  Độ ẩm: __%
 • ( ______ )

  Nhiệt độ: __C
  Tốc độ gió: __ M/S
  Độ ẩm: __%
 • ( ______ )

  Nhiệt độ: __C
  Tốc độ gió: __ M/S
  Độ ẩm: __%
 • ( ______ )

  Nhiệt độ: __C
  Tốc độ gió: __ M/S
  Độ ẩm: __%
 • ( ______ )

  Nhiệt độ: __C
  Tốc độ gió: __ M/S
  Độ ẩm: __%