3 cach xem duong dan thu muc tren may mac

Hướng dẫn 3 cách để xem đường dẫn thư mục trên máy Mac của bạn

/ 04/05/21

Mọi tệp trên máy Mac của bạn đều có một đường dẫn thư mục bắt đầu từ thư mục gốc, nhưng không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng xem nó là gì. Dưới đây là 3 cách để xem đường dẫn thư mục hiện tại trên máy Mac của bạn.