Hướng dẫn sửa lỗi WMI Provider Host sử dụng nhiều CPU

Hướng dẫn sửa lỗi WMI Provider Host sử dụng nhiều CPU

/ 04/03/24

Bạn nhận thấy rằng WMI Provider Host sử dụng nhiều CPU của bạn? Máy chủ nhà cung cấp WMI là gì? Chỉ mở trình quản lý tác vụ Task Manager để phát hiện ra rằng một quy trình cụ thể chiếm hơn 80% tài nguyên CPU của bạn có thể khá ngạc nhiên, theo nghĩa tiêu cực. Dưới đây bài viết sẽ giải thích WMI Provider Host là gì và cách khắc phục.