su dung Surface Dial

Hướng dẫn cách thiết lập và sử dụng Surface Dial

/ 28/11/19

Nếu bạn không quen với Surface Dial – thì đó là một công cụ được sử dụng để kiểm soát Windows 10. Nó có thể được sử dụng để điều hướng các menu, điều khiển âm lượng và các tác vụ tương tự khác