khoi phuc cai dat goc cho AirTag

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc cho AirTag tìm đồ thất lạc của Apple

/ 05/05/21

Khi bạn thiết lập AirTag, nó sẽ tự động được liên kết với Apple ID của bạn, có nghĩa là nó được liên kết với ‌Apple ID‌ của bạn và người khác không thể sử dụng nó trừ khi bạn đặt lại. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng thảo luận cách bạn khôi phục lại cài đặt gốc cho AirTag để người dùng sau có thể dùng được nó.