Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Hướng dẫn tạo Meta Seo không dùng plugin cho WordPress

Đối với một website (bất kỳ nó được tạo ra từ một mã nguồn nào) thì thông tin seo là điều rất quan trọng, để các công cụ tìm kiếm nó có thể đọc và lập chỉ mục cho website. WordPress cũng vậy, tuy nhiên với cms này sẽ có rất nhiều plugin mà bạn có thể dùng từ trả phí đến miễn phí.

Tuy nhiên bạn sẽ rất khó có thể kiểm soát được những gì mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn đi. Lúc này bạn sẽ cần đến một Meta Seo mà bạn có thể kiểm soát hoàn toàn nó. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn cách tạo Meta Seo không dùng plugin cho WordPress.

Hướng dẫn tạo Meta Seo không dùng plugin cho WordPress

Thẻ Meta là gì?

Đây là một trong những phần thiết yếu của nội dung của bạn. Công cụ tìm kiếm như google, bing… có thể thu thập dữ liệu đến trang mà không gặp vấn đề gì nếu bạn tối ưu hóa nó bằng từ khóa phù hợp và thông tin hữu ích. Đó là lý do tại sao bạn cần bao gồm tiêu đề meta, mô tả meta và URL chuẩn.

Tạo Meta Seo không dùng plugin cho WordPress

Để làm cho thẻ meta của bạn hiệu quả cho SEO , bạn nên đặt bản quyền, loại tài liệu, mô tả, từ khóa, tác giả và thông tin cốt lõi liên quan đến trang web hoặc bài đăng. Trên tất cả các thẻ meta này, thẻ mô tả là thẻ quan trọng nhất. Kéo xuống dưới để xem cách tạo Meta Seo không dùng plugin cho WordPress

1] Thêm Meta Description

Mở file functions.php trên trang web của bạn và copy đoạn code bên dưới, dán vào file functions của bạn.

if ( ! function_exists( 'web_meta_description' ) ) {
  function web_meta_description($post) { 
    if ( is_singular() ) 
    { 
      $des_post = strip_tags( get_the_excerpt() ); 
      $des_post = str_replace( array("\n", "\r", "\t"), ' ', $des_post ); 
      echo '<meta name="description" content="' . wp_trim_words( $des_post, 15 ) . '" />' . "\n"; 
    } 
    if ( is_home() ) 
    { 
      echo '<meta name="description" content="' . get_bloginfo( "description" ) . '" />' . "\n"; 
    } 
    if ( is_category() ) {
      $des_cat = strip_tags(category_description());
      echo '<meta name="description" content="' . $des_cat . '" />' . "\n";
    } 
  } 
}
add_action( 'wp_head', 'web_meta_description');

2] Thêm Meta OG

Tiếp theo là copy đoạn code bên dưới, dán vào file functions của bạn. Nó sẽ tạo thông tin meta og cho website.

if ( ! function_exists( 'web_og_meta_tags' ) ) {
  function web_og_meta_tags($post) {
    $title = get_the_title($post->ID);
    $site_name = get_bloginfo('name');
    $url = get_the_permalink($post->ID);
    $description = get_bloginfo('description');
    $type = (is_singular()) ? 'article' : 'website';
    $image = get_the_post_thumbnail_url($post->ID); ?>
		<?php
		if (isset($title) && isset($site_name) && isset($url) && isset($description) && isset($type)) {
			?>
			<meta property="og:title" content="<?php echo esc_html($title); ?>">
			<meta property="og:site_name" content="<?php echo esc_attr($site_name); ?>">
			<meta property="og:url" content="<?php echo esc_url($url); ?>">
			<meta property="og:description" content="<?php echo esc_attr($description); ?>">
			<meta property="og:type" content="<?php echo esc_attr($type); ?>">
			<?php
		}
		?>
		<?php if ($image !== false && $image !== ''): ?>
			<meta property="og:image" content="<?php echo esc_url($image) ?>">
		<?php endif; ?>
  <?php
  }
}
add_action( 'wp_head', 'web_og_meta_tags');

Xong, bây giờ bạn hãy xóa cache của website và show code nó ra để xem. Lúc này nó sẽ hiện những thông tin, bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mình nhé.

3] Thêm Meta Twitter

function add_twitter_cards() {
  if(is_single()) {
    $tc_url = get_permalink();
    $tc_title = get_the_title();
    $tc_description = get_the_excerpt();
    $tc_image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full');
    $tc_image_thumb = $tc_image[0];
    $tc_author = str_replace('@', '', get_the_author_meta('twitter'));
?>
  <meta name="twitter:card" content="summary" />
  <meta name="twitter:site" content="@ngheketruyen" />
  <meta name="twitter:title" content="<?php echo $tc_title; ?>" />
  <meta name="twitter:description" content="<?php echo $tc_description; ?>" />
  <meta name="twitter:url" content="<?php echo $tc_url; ?>" />
    <?php if($tc_image) { ?>
  <meta name="twitter:image" content="<?php echo $tc_image_thumb; ?>" />
    <?php } if($tc_author) { ?>
  <meta name="twitter:creator" content="@<?php echo $tc_author; ?>" />
<?php
  }
  }
}

add_action('wp_head', 'add_twitter_cards');

4] (Bonus) Breadcrumbs Schema Makeup

function get_breadcrumb_json_ld() {
 $home_url = get_home_url();
 $post_categories = get_the_category();
 $first_category = $post_categories[0];
 $category_url = get_category_link($first_category->term_id);
 $post_title = get_the_title();
 $post_url = get_the_permalink();

 $json_ld = [
  '@context' => 'https://schema.org',
  '@type' => 'BreadcrumbList',
  'name' => 'Breadcrumb',
  'itemListElement' => [
   [
    '@type' => 'ListItem',
    'position' => 1,
    'name' => 'Home',
    'item' => [
     '@id' => $home_url,
    ],
   ],
   [
    '@type' => 'ListItem',
    'position' => 2,
    'name' => $first_category->name,
    'item' => [
     '@id' => $category_url,
    ],
   ],
   [
    '@type' => 'ListItem',
    'position' => 3,
    'name' => $post_title,
    'item' => [
     '@id' => $post_url,
    ],
   ],
  ],
 ];

 return json_encode($json_ld, JSON_UNESCAPED_SLASHES);
}

function output_breadcrumb_json_ld() {
 if ( is_single() ) {
  $json_ld = get_breadcrumb_json_ld();
  echo '<script type="application/ld+json">' . $json_ld . '</script>';
 }
}

// Cache the results of the get_home_url() and get_the_category() functions
$home_url = null;
$post_categories = null;

function optimized_get_home_url() {
 global $home_url;
 if ( $home_url === null ) {
  $home_url = get_home_url();
 }
 return $home_url;
}

function optimized_get_post_categories() {
 global $post_categories;
 if ( $post_categories === null ) {
  $post_categories = get_the_category();
 }
 return $post_categories;
}

add_action('wp_footer', 'output_breadcrumb_json_ld');

Có thể bạn quan tâm:

Theo dõi trên

Logo Google new
5/5 - (1 bình chọn)