ransomware gia mao thong bao cap nhat qua mail 2

Ransomware giả mạo bản cập nhật Windows được đính kèm trên mail

Theo báo cáo hôm thứ ba từ công ty bảo mật Trustwave, những kẻ tấn công nhận thức rõ điều này và đang nhắm mục tiêu người dùng Microsoft bằng email cập nhật Windows giả mạo

Chi tiết Ransomware giả mạo bản cập nhật Windows được đính kèm trên mail