Cách dùng song song Legacy Edge và Chromium Edge

Các bản cập nhật Microsoft Edge sẽ được gắn với Windows Update. Nó sẽ không cho phép bạn sử dụng phiên bản cũ hơn hoặc phiên bản Legacy của Edge…

Chi tiết Cách dùng song song Legacy Edge và Chromium Edge