Windows Update error 0x80071160 thumbnail

Hướng dẫn sửa lỗi 0x80071160 khi cập nhật Windows 10

/ 11/09/20

Sửa lỗi 0x80071160 khi cập nhật Windows 10: Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt một số bản cập nhật Windows 10 và thấy thông báo mã lỗi 0x80071160 thì bài đăng này sẽ giúp bạn. Lỗi này có thể xảy ra nếu thành phần hệ thống Windows Update […]