Cách sử dụng bộ đếm FPS tích hợp trong Windows 10

Số lượng khung hình xuất hiện mỗi giây trên màn hình của bạn thường được gọi là FPS (khung hình mỗi giây). Tốc độ khung hình cao hơn sẽ giúp bạn chơi các trò chơi yêu thích của bạn mà không gặp vấn đề gì. Và Xbox Game Bar sẽ sớm mang đến bộ đếm FPS.

Chi tiết Cách sử dụng bộ đếm FPS tích hợp trong Windows 10