Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Hướng dẫn tạo Blog đọc truyện online bằng WordPress

Hướng dẫn tạo Blog đọc truyện online bằng WordPress: Nhu cầu đọc truyện đang rất lớn, không chỉ là người lớn tuổi, thanh niên mà còn có cả các bạn nhỏ cũng có cùng sở thích đọc truyện. Ngay chính mình cũng là người thích đọc truyện.

Việc tạo nên một BLog đọc truyện cũng không có gì là quá khó nếu các bạn yêu thích truyện và muốn tạo một Blog truyện thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo Blog đọc truyện online bằng WordPress chi tiết nhất.

Hướng dẫn tạo Blog đọc truyện online bằng WordPress

Hướng dẫn tạo Blog đọc truyện online bằng WordPress

1] Các bước chuẩn bị

 • Đầu tiên là các bạn cần có là một Domain và Hosting hoặc VPS, mình đang dùng của Inet các bạn có thể tham khảo
 • Chuẩn bị một giao diện bạn thích, trong thời gian đầu bạn có thể dùng giao diện miễn phí cũng được.

Việc tạo một BLog bằng WordPress từ cài đặt lên host và chỉnh sửa giao diện trên Youtube đã có rất nhiều người hướng dẫn rồi nên trong bài viết này mình sẽ không nói đến nó nhé.

2] Cấu hình để tạo BLog Truyện

Đầu tiên các bạn sẽ cài đặt cho mình 2 Plugin để điều khiển nội dung bài viết nhé
 • Custom Post Type UI : Để tạo custom post type và custom taxonomy
 • Woody ad snippets (PHP snippets | Insert PHP) : Insert Headers and Footers, executes PHP code, uses conditional logic to insert ads, text, media…

Sau khi cài xong 2 Plugin xong trong bảng điều khiển sẽ có những mục như hình bên dưới.

tao blog truyen online bang wordpress 1
Tiếp theo là cấu hình Custom Post Type UIWoody ad snippets
1] Cấu hình Custom Post Type UI

Các bạn bấm vào mục CPT UI để bắt đầu cấu hình Custom Post Type UI các bạn có thể điền theo bên dưới nhé

 • Post Type Slug : story
 • Plural Label: Stories
 • Singular Label: Story
 • Show in REST API: False
 • Has Archive: True
 • With Front: False
 • Supports: Title, Editor, Excerpt, Comment, Auther
 • Taxanomies : Chuyên mục

Còn các mục khác các bạn cứ để mặc định và bấm Save Post Type

2] Cấu hình Woody snippets

Các bạn bấm vào Add để tạo các Snip điều khiển chuyển trang và chương cho truyện:

 • Thuộc truyện : Chức năng của nó là sẽ điều hướng các chương bạn đăng sẽ thuộc về câu chuyện nào
tao blog truyen online bang wordpress 2

Các bạn copy đoạn code sau và chèn vào bảng php của thuộc tính

add_action( 'edit_form_after_title', 'mystoryparrent' );
function mystoryparrent( $post_data = false ) {
  $scr = get_current_screen();
  $value = "";
  if ( $post_data ) {
    $t = get_post($post_data);
    $a = get_post($t->post_parent);
    $value = $a->post_title;
  }
  if ($scr->id == 'story') {
    echo '<label>Thuộc truyện: <input type="text" name="parent" value="'.$value.'" /></label> (Tên của cuốn truyện gốc)<br /><br />';
  }
}

add_action( 'save_post', 'save_mystory' );
function save_mystory( $post_id ) {
  $story = isset( $_POST['parent'] ) ? get_page_by_title($_POST['parent'], 'OBJECT', 'post') : false ;
  if ( ! wp_is_post_revision( $post_id ) && $story ){
    remove_action('save_post', 'save_mystory');
    $postdata = array(
      'ID' => $_POST['post_ID'],
      'post_parent' => $story->ID
    );
    wp_update_post( $postdata );
    add_action('save_post', 'save_mystory');
  }
}

Trong phần Where to execute the code các bạn chọn Run everywhere và chọn Public

 • Tiếp theo các bạn tạo Snip có tên Show Chapter : nó sẽ điều khiển chức năng chuyển chương cho câu chuyện
tao blog truyen online bang wordpress 3

Các bạn copy đoạn code sau và chèn vào bảng php của thuộc tính

global $post;
$args = array(
  'post_type' => 'story',
  'post_status' => 'publish',
  'order' => 'ASC',
  'post_parent' => $post->ID,
  'posts_per_page' => -1
);
$story = new WP_Query( $args );
if( $story->have_posts() ) :
  echo '<div class="story__main">';
  echo '<h2 class="story__title-chapter">Danh sách các chương</h2>';
  echo '<ul class="story__chapter">';
  while( $story->have_posts() ) :
    $story->the_post();
    echo '<li>';
    echo '<a href="' . get_permalink() . '">' . get_the_title() . '</a>';
    echo '</li>';
  endwhile;
  echo '</ul>';
  echo '</div>';
endif;

Trong phần Where to execute the code các bạn chọn Where there is a shortcode và chọn Public

 • Tiếp theo các bạn tạo Snip có tên Dropdown : chức năng của nó là điều khiển chức năng hiển thị các chương theo dạng xổ xuống cho menu chương
tao blog truyen online bang wordpress 4

Các bạn copy đoạn code sau và chèn vào bảng php của thuộc tính

function get_dropdown_part( $id ) {
  global $post, $wpdb;
  $query = $wpdb->prepare(
    'SELECT * FROM %s WHERE post_type = %s AND post_parent = %d AND post_status = %s ORDER BY post_date ASC',
    $wpdb->posts,
    'story',
    $id,
    'publish'
  );
  $results = $wpdb->get_results( $query );
  
  if ( $results ) {
    echo '<form id="selectpart" class="story__form">
    <select name="part" onchange="window.location.href = (this.options[this.selectedIndex].value)">
    <option value="">- Chọn tập -</option>';
    
    foreach ( $results as $result ) {
      $uri = get_permalink( $result->ID );
      
      if ( ! preg_match( '/.*page-[0-9].*/', $uri ) ) {
        echo '<option value="' . $uri . '">' . $result->post_title . '</option>';
      }
    }
    
    echo '</select></form>';
  }
}

Trong phần Where to execute the code các bạn chọn Run everywhere và chọn Public

3] Cấu hình trong giao diện của bạn

Trong bảng giao diện của wordpress các bạn chọn Giao diện – Sửa giao diện. Các bạn nhìn sang cột bên phải và tìm file content-single.php hoặc content.php

Các bạn tìm đoạn <header class=”entry-header”> và dán đoạn code sau lên trên nó:

				<?php
			if ( get_post_type() == 'story' ) {
				printf( '<p class="story__title"><a href="%s">%s</a></p>', get_permalink($post->post_parent), get_the_title($post->post_parent) );
				get_dropdown_part($post->post_parent);
			}
			?>

Sau đó bạn tìm đoạn </div><!– .entry-content va dán đoạn code sau vào sau nó

			<?php
global $post;
$prev_post = get_previous_post($post->ID);
if($prev_post) {
  $prev_title = strip_tags(str_replace('"', '', $prev_post->post_title));
  echo "\t" . '<a rel="prev" href="' . get_permalink($prev_post->ID) . '" title="' . $prev_title. '"><strong>Chương trước</strong></a>' . "\n";
}
?>
</div>
<div class="story__pagination-select">
<?php if ( get_post_type() == 'story') {
  get_dropdown_part($post->post_parent);
} ?>
</div>
<div class="story__pagination-next">
<?php
$next_post = get_next_post($post->ID);
if($next_post) {
  $next_title = strip_tags(str_replace('"', '', $next_post->post_title));
  echo "\t" . '<a rel="next" href="' . get_permalink($next_post->ID) . '" title="' . $next_title. '"><strong>Chương tiếp</strong></a>' . "\n";
}
?>

Sau đó bấm Update file. Bây giờ mình sẽ đăng truyện và các chương của nó nhé.

Cách đăng bài

Ví dụ mình có truyện Vú nuôi của rồng và có một số chương các bạn sẽ đăng như sau:

 • Vào Bài viết – Bài viết mới các bạn viết tiêu đề và giới thiệu về câu chuyện và chọn chuyên mục : là thể loại truyện ví dụ cổ tích,…
 • Sau đó bạn vào lại Woody snippets – Copy đoạn Shortcode trong phần Show Chapter đã tạo trước đó
tao blog truyen online bang wordpress 5
 • Quay lại phần đăng bài bạn bấm vào bài viết vừa tạo và dán đoạn Shortcode vừa coppy và dán vào nội dung của chuyện và chọn Cập nhật.
tao blog truyen online bang wordpress 6
 • Các bạn quay lại trang quản trị và chọn Stories bạn đã tạo từ đầu và chọn Viết bài mới
 • Phần tiêu đề bạn ghi tên chương vào đấy : ví dụ chương 1 : A khờ
 • Phần thuộc truyện bạn ghi chính xác tiêu đề câu chuyện bạn đã tạo trong bài viết mới, trong ví dụ của mình là Vú nuôi của rồng thì điền chính xác là Vú nuôi của rồng
 • Điền nội dung chương
 • Phần chuyên mục: Chọn đúng phần chuyên mục mà bạn đã chọn để tạo bài viết giới thiệu câu chuyện
 • Bây giờ đăng thôi

Các chương khác các bạn cũng làm tương tự. Làm xong các bước thì các bạn sẽ có như hình.

tao blog truyen online bang wordpress 7

Hy vọng với hướng dẫn tạo Blog đọc truyện online bằng WordPress này sẽ có ích cho bạn. Chúc bạn thành công.

Xem thêm :Tại Đây
Blog Download Template Blogspot : Tại Đây
Blog Download Phần Mềm Free : Tại Đây
Blog Download Acapella : Tại Đây
Trang mã hóa URL : Tại Đây
Trang liên kết : Downmienphi.top

Theo dõi trên

Logo Google new
Rate this post