Cài đặt SSL Free cho WordPress trên Google Cloud


Cài đặt Chứng chỉ SSL Free cho WordPress trên Google Cloud. Bài đăng này, cung cấp tất cả các bước để cài đặt chứng chỉ mã hóa Let’s Encrypt Certificate cho cài đặt WordPress của bạn trên Google Cloud với Bitnami.

Điều kiện tiên quyết

  • Cài đặt WordPress bằng Bitnami.
  • Thiết lập Google Cloud DNS cho tên miền của bạn.
Cài đặt SSL Free cho WordPress trên Google Cloud

Cài đặt WordPress Bitnami

Bitnami là nhà cung cấp ứng dụng đóng gói cho nhiều nền tảng. Nội dung gói cài đặt Bitnami của WordPress trên Google Cloud được liệt kê bên dưới.

  • Apache webserver.
  • MySQL database.
  • PHP v7.2.
  • phpMyAdmin.
  • Varnish cache.
  • WordPress mới nhất

Kết nối với Instance của bạn bằng SSH

Khi bạn đã có tất cả các điều kiện tiên quyết, bạn có thể kết nối cá thể của mình và truy cập nó bằng SSH.

Truy cập Google Cloud Console của bạn và điều hướng đến Compute Engine >> VM Instances

Nhấp vào nút SSH ở bên phải VM Instance của bạn.

Bây giờ một thiết bị đầu cuối mới sẽ được mở và kết nối với VM Instance của bạn.

Công cụ cấu hình Bitnami HTTPS

  • Cài đặt và định cấu hình SSL trong cài đặt Bitnami bằng Công cụ cấu hình Bitnami HTTPS là phương pháp dễ nhất để định cấu hình SSL trên Google Cloud.

Thực hiện lệnh dưới đây và làm theo lời nhắc.

sudo /opt/bitnami/bncert-tool

Lệnh này sẽ cài đặt chứng chỉ SSL Let Encrypt miễn phí và tự động tạo công việc định kỳ để gia hạn chứng chỉ của bạn.

Alternative Approach

Cài đặt CertBot

Thực hiện lệnh sau để cài đặt Certbot Client được sử dụng để tạo chứng chỉ SSL.

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
chmod a+x certbot-auto

Tạo chứng chỉ SSL Free

Để tạo chứng chỉ SSL Free mới thực hiện lệnh sau.

Thay thế yourdomainname.com bằng Tên miền của bạn.

./certbot-auto certonly --webroot -w /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/ -d yourdomainname.com -d www.yourdomainname.com

Khi bạn chạy lệnh, bạn cần nhập địa chỉ email của mình và chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Cuối cùng, một bộ chứng nhận sẽ được cấp cho bạn trong thư mục này (/etc/letsencrypt/live/yourdomainanme.com).

Cài đặt chứng chỉ SSL MIỄN PHÍ

Chỉnh sửa tệp bitnami.conf của bạn và thực hiện các thay đổi sau.

sudo nano /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf

Dán đoạn mã sau bên dưới dòng DocumentRoot “/opt/bitnami/apache2/htdocs”

Thay thế yourdomainname.com bằng Tên miền của bạn.

ServerName www.yourdomainname.com 
ServerAlias yourdomainname .com 
Redirect permanent / https://www.yourdomainname.com/

Bây giờ cuộn xuống bên dưới và tìm các chỉ thị mặc định của SSLCertertFileSSLCertertKeyFile

Trong hai dòng s đầu tiên các bạn thêm ký hiệu # ở đầu dòng.

Dán các chứng chỉ sau bên dưới hai dòng.

SSLCertificateFile "/etc/letsencrypt/live/yourdomainname.com/cert.pem" 
SSLCertificateKeyFile "/etc/letsencrypt/live/yourdomainname.com/privkey.pem" 
SSLCertificateChainFile "/etc/letsencrypt/live/yourdomainname.com/chain.pem"

Vì vậy, đầu ra của bạn sẽ như thế này.

#SSLCertificateFile "/opt/bitnami/apache2/conf/server.cert" 
#SSLCertificateKeyFile "/opt/bitnami/apache2/conf/server.key" 
SSLCertificateFile "/etc/letsencrypt/live/yourdomainname.com/cert.pem" 
SSLCertificateKeyFile "/etc/letsencrypt/live/yourdomainname.com/privkey.pem" 
SSLCertificateChainFile "/etc/letsencrypt/live/yourdomainname.com/chain.pem"

Nhấn Ctrl + x tiếp theo Y và Enter để lưu tệp.

Cập nhật tên miền URls

Thay đổi URL trang web của bạn thông qua Settings > General bị vô hiệu hóa trong phiên bản Bitnami, do đó cần thay đổi URL bằng cách chỉnh sửa thư mục wp-config.php của bạn.

sudo nano /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-config.php

Thay thế các URL với các chi tiết dưới đây.

REPLACE THIS: 
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');

WITH:
define('WP_SITEURL', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');
define('WP_HOME', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');

Khởi động lại máy chủ Apache

Để các thay đổi có hiệu lực, bạn cần khởi động lại máy chủ web Apache của mình.

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

Cài đặt tự động gia hạn

Để thiết lập tự động gia hạn cho chứng chỉ của bạn, bạn cần thiết lập công việc định kỳ để kiểm tra hết hạn chứng chỉ và tự động gia hạn chứng chỉ.

sudo mv certbot-auto /etc/letsencrypt/

Thiết lập một cronjob.

sudo crontab -e

Chọn 1 để chọn trình chỉnh sửa nano.

Dán dòng sau vào cuối nó.

45 2 * * 6 cd /etc/letsencrypt/ && ./certbot-auto renew && /opt/bitnami/ctlscript.sh restart

Nhấn Ctrl + X theo sau là Y và Enter để cài đặt cronjob. Cài đặt này sẽ kiểm tra mỗi tuần và gia hạn chứng chỉ gần hết hạn.

Phần kết luận

Bây giờ bạn đã hiểu cách cài đặt Chứng chỉ SSL MIỄN PHÍ cho WordPress của mình bằng Bitnami trên Google Cloud.

Xem thêm :Tại Đây
Blog Download Template Blogspot : Tại Đây
Blog Download Phần Mềm Free : Tại Đây
Blog Download Acapella : Tại Đây
Trang mã hóa URL : Tại Đây


Welcome to F4vnn.com - Blog Thủ Thuật, tất cả nội dung trên website được chúng tôi sưu tập trên Internet. Nếu có vấn đề về bản quyền với bài viết trên Blog vui lòng liên hệ với và chúng tôi sẽ xóa bài viết ngay lập tức . Liên lạc với Admin qua mail: hoangvansy90@gmail.com!

ĐỪNG QUÊN ĐĂNG KÝ FANPAGE ĐỂ NHẬN THỦ THUẬT MỚI NHẤT NHÉ!