Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Cách ẩn thẻ DIV sau một khoảng thời gian bằng jQuery

Cách ẩn thẻ DIV sau một khoảng thời gian bằng jQuery – Ẩn các phần tử HTML tự động có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Phần thông báo trạng thái là khu vực hiệu quả nhất để áp dụng tính năng tự động ẩn trong HTML. Bất cứ khi nào một biểu mẫu được gửi hoặc hoàn thành một nhiệm vụ, thông báo trạng thái sẽ được hiển thị trên trang web. Sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu tự động ẩn thông báo DIV sau vài giây khỏi phần tử.

Cách ẩn thẻ DIV sau một khoảng thời gian bằng jQuery

Cách ẩn thẻ DIV sau một khoảng thời gian bằng jQuery

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách ẩn phần tử DIV sau một khoảng thời gian bằng jQuery. Không chỉ phần tử DIV, bạn có thể tự động ẩn bất kỳ phần tử HTML nào sau vài giây trong jQuery.

Có thế bạn quan tâm: tạo thời gian đếm ngược bằng html và js

Thẻ html

<div class="alert">
    The requested operation is completed successfully!
</div>

jQuery Library

Đầu tiên, bạn phải thêm thư viện jQuery

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.0/jquery.min.js"></script>

JavaScript Code

<script>
$(document).ready(function() {
    $(".alert").fadeTo(5000, 500).slideUp(500, function(){
        $(".alert").slideUp(500);
    });
});
</script>

Bạn có thể đặt thời gian tự động ẩn trong tham số thời lượng của phương thức fadeTo() theo yêu cầu.

.fadeTo(duration, opacity)

Kết luận

Tất cả chỉ có thế, bây giờ bạn có thể ẩn thẻ DIV sau một khoảng thời gian bằng jQuery theo nhu cầu riêng của mình. Hy vọng với chia sẻ mà Blog thủ thuật máy tính f4vnn đã chia sẻ sẽ có ích với bạn, chúc bạn thành công.

Nguồn: https://www.codexworld.com/

Theo dõi trên

Logo Google new
Rate this post