Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Hướng dẫn thêm tìm kiếm theo danh mục cho wordpress không cần Plugin

Thêm tìm kiếm theo danh mục cho wordpress không cần Plugin: Theo mặc định tìm kiếm mặc định của WordPress cũng khá đơngiản và ít tùy biến. Trong hướng dẫn WordPress này, chúng tôi chỉ cho bạn cách tạo chức năng tìm kiếm theo danh mục trong chủ đề WordPress tùy chỉnh của bạn. Cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm theo danh mục mà không cần phải tìm plugin là một cách tuyệt vời để xây dựng trải nghiệm người dùng tuyệt vời vào chủ đề WordPress của bạn ngay từ đầu.

Hướng dẫn thêm tìm kiếm theo danh mục cho wordpress không cần Plugin

Tìm kiếm theo danh mục cho wordpress không cần Plugin

Hiện tại có rất nhiều plugin giúp bạn làm được điều này, tuy nhiên trong hướng dẫn này mình sẽ chia sẻ code tìm kiếm không dùng plugin. Trong đoạn mã mình chia sẻ chúng tôi dùng bootstrap nếu web của bạn không dùng thì bạn có thể tùy biến nhé.

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="wrapper-tim-kiem mt-4 mb-3">
        <form class="d-flex" action="<?php echo get_site_url(); ?>" method="GET" role="form">
          <input class="form-control me-2 mr-2" type="text" value="<?php the_search_query(); ?>" name="s" id="" placeholder="Nhập nội dung tìm kiếm..." aria-label="Search">

					<?php wp_dropdown_categories( array(
						'show_option_all' => 'Tất cả',
						'orderby' => 'name',
						'echo' => 1,
						'selected' => $cat,
						'hierarchical' => true,
						'class' => 'cat-dropdown',
						'id' => 'custom-cat-drop',
						'value_field' =>'term_id',

					) ); ?>

          <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Bạn thay thế đoạn code này vào chỗ tìm kiếm của web của bạn nhé.

Kết luận

Trên đây là cách tìm kiếm theo danh mục cho wordpress không cần Plugin mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng với hướng dẫn mà Blog thủ thuật f4vnn đã chia sẻ sẽ có ích với bạn, chúc bạn thành công.


Xem Thêm Bài Viết
Nhạc DJ Yt: Nhạc Dj24h Truyện Ma Tips Computer

Theo dõi trên

Logo Google new
Rate this post