Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Hiển thị list category by parent category cho wordpress

Hiển thị list category by parent category cho wordpress – Đối với một số dạng Web giống như đọc truyện, nghe podcast,… Chúng ta thường sẽ tạo một danh mục cha (parent category) trong đó sẽ có các danh mục con bên trong. Ví dụ như danh mục cha giọng đọc trong đó có các mục như giọng đọc 1, giọng đọc 2,… Bạn muốn tạo một trang để hiển thị tất cả các danh mục bên trong nó, thì bài viết này là danh cho bạn. Kéo xuống dưới để tham khảo nhé.

Hiển thị list category by parent category cho wordpress

Hiển thị list category by parent category cho wordpress

Khi tạo một trang tùy biến để hiển thị list category by parent category cho wordpress thì chúng ta thường sẽ dùng custom page để cho dể tùy biến code. Các bước thực hiện như sau.

Có thể bạn quan tâm: kiểm tra điều kiện hiện thị cho Plugin ACF

1] Tạo Custom Page

Ta truy cập vào hosting và tạo list-page.php và chèn đoạn code sau vào nó

Chú ý: cách hiển thị thì các bạn tùy biến theo ý của bạn nhé

					<?php
						$parent_id = 7; // Replace 0 with the desired parent category ID

						$args = array(
						'parent' => $parent_id,
						'hide_empty' => false // Set to true if you want to hide empty categories
						);

						$categories = get_categories($args);

						if ($categories) {
							echo '<ul class="list-cat">';
								foreach ($categories as $category) {
									echo '<li class="shadow mb-4 p-2 text-center bg-body-tertiary rounded-1"><a href="' . get_category_link($category->term_id) . '">' . $category->name . '</a></li>';
								}
							echo '</ul>';
						} else {
							echo 'No categories found.';
						}

					?>

Các bạn để ý $parent_id các bạn thay ID của danh mục cha vào đây nhé.

2] Hiển thị custom page

Tiếp theo các bạn vào phần Trang trong quản trị và tạo một trang theo tên tùy ý. Bạn để ý phần giao diện cột bên phải chọn list-page.php bạn vừa tạo bước trên nhé.

hien thi list category by parent category cho wordpress 1

Kết luận

Tất cả chỉ có thế thôi, với 2 bước trên là bạn có thể tạo hiển thị list category by parent category cho wordpress. Hy vọng với chia sẻ của Blog thủ thuật máy tính f4vnn đã chia sẻ sẽ có ích với bạn. Chúc bạn thành công.

Theo dõi trên

Logo Google new
5/5 - (4 bình chọn)