Theo mặc định, Windows Defender trong Windows 10 không quét các ổ đĩa mạng được ánh xạ. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình Windows Defender để làm cho nó quét các ổ đĩa mạng được ánh xạ trong quá trình quét toàn bộ, để bảo mật và bảo vệ tốt hơn và được cải thiện. Các ổ đĩa mạng đã ánh xạ luôn có thể được quét trong quá trình quét nhanh và quét tùy chỉnh.

Bạn có thể định cấu hình Windows Defender để quét phần mềm độc hại và PUP trong nội dung của các ổ đĩa mạng được ánh xạ khi chạy quét toàn bộ, bằng cách sử dụng một trong ba cách sau;

  1. Group Policy Editor.
  2. Registry Editor.
  3. PowerShell.

Hãy cùng xem qua các thủ tục một cách chi tiết.

Cho phép quét các ổ đĩa mạng được quét trong Windows Defender

1] Dùng Group Policy Editor

Nhấn phím Windows + R. Trong hộp thoại Run, nhập gpedit.msc, nhấn Enter để khởi chạy Group Policy Editor

cau hinh Windows Defender quet o dia map tren windows 10

Trong ngăn bên trái của Local Group Policy Editor, điều hướng đến vị trí sau:

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus > Scan

Cài đặt chính sách này cho phép bạn định cấu hình quét các ổ đĩa mạng được ánh xạ.

  • Nếu bạn bật cài đặt này, các ổ đĩa mạng được ánh xạ sẽ được quét.
  • Nếu bạn tắt hoặc không định cấu hình cài đặt này, các ổ đĩa mạng được ánh xạ sẽ không được quét.

Trong ngăn bên phải của Scan trong cửa sổ Local Group Policy Editor, bấm đúp vào Run full scan on mapped network drivesđể chỉnh sửa các thuộc tính của nó.

Để bao gồm các ổ đĩa mạng được ánh xạ trong quá trình quét toàn bộ, hãy chọn nútEnabled. Mặt khác, chọn nút Not Configured or Disabled và bấm Apply > OK , để loại trừ Ổ đĩa mạng đã ánh xạ trong khi quét toàn bộ.

Not Configured  là cài đặt mặc định.

Bạn có thể thoát khỏi cửa sổ Local Group Policy Editor khi hoàn tất.

2] Dùng Registry Editor

Nhấn phím Windows + R. Trong hộp thoại Run, nhập regedit, nhấn Enter, nhấp Yes trên dấu nhắc UAC để khởi chạy Registry Editor.

Điều hướng đến Registry sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows Defender > Scan

Nếu bạn không có khóa Scan, hãy tạo nó bằng cách bấm chuột phải vào Windows Defender, sau đó bấm New > Key.

Bây giờ, bạn có thể tạo Giá trị DWORD (32 bit) mới có tên là
DisableScanningMappedNetworkDrivesForFullScan.

cau hinh Windows Defender quet o dia map tren windows 10 1

Bây giờ bấm đúp vào giá trị mới được tạo này để chỉnh sửa các thuộc tính của nó.

  • Để kích hoạt nó, cung cấp cho nó một giá trị 0
  • Để vô hiệu hóa nó, cung cấp cho nó một giá trị 1
cau hinh Windows Defender quet o dia map tren windows 10 2

Khởi động lại PC của bạn.

3] Dùng PowerShell

Mở Windows PowerShell (Quản trị viên).

Trong môi trường PowerShell, nhập hoặc sao chép-dán một trong các lệnh sau và nhấn Enter:

Để cho phép quét các ổ đĩa mạng:

Set-MpPreference -DisableScanningMappedNetworkDrivesForFullScan 0

Để vô hiệu hóa quét các ổ đĩa mạng:

Set-MpPreference -DisableScanningMappedNetworkDrivesForFullScan 1

Không cần khởi động lại ở đây. Cài đặt được áp dụng ngay lập tức.

f4vnn.com chúc các bạn thành công!

logo%2Btips%2B24h12

Rate this post