Cấu hình Windows Defender quét các tệp .zip .rar .cab trên Windows 10


Trên Windows 10, bạn có thể cho phép quét các tệp lưu trữ (.zip, .rar và .cab) bằng Windows Defender để bảo vệ và bảo mật tốt hơn và nâng cao. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình Windows Defender để quét các tệp lưu trữ trong Windows 10.

Windows Defender là giải pháp bảo mật tích hợp trong Windows 10 và được bật theo mặc định để bảo vệ PC của bạn khỏi virus, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp và PUP.

Windows Defender sẽ quét nội dung của các tệp .zip .rar .cab khi quá trình quét được lên lịch hoặc khi người dùng bắt đầu quá trình quét theo cách thủ công.

Tạo Windows Defender quét các tệp .zip .rar .cab

Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn quét tệp lưu trữ bằng Windows Defender theo ba cách:

  1. Qua Group Policy Editor,
  2. Registry Editor
  3. PowerShell.

1] Định cấu hình Windows Defender để quét các tệp lưu trữ thông qua Group Policy Editor

Khởi chạy Local Group Policy Editor

mo Group Policy Editor

Trên khung bên trái của cửa sổ, điều hướng đến vị trí này:

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus > Scan

Trong ngăn bên phải của Scan trong Local Group Policy Editor, bấm đúp vào Scan archive files để chỉnh sửa các thuộc tính của nó.

  • Nhấp vào nút tích Enabled để cho phép quét tệp lưu trữ
  • Hoặc nhấp vào nú ttích cho Disabled or Not Configured để không cho phép quét tệp lưu trữ. Đây là thiết lập mặc định

Click Apply > OK.

2] Định cấu hình Windows Defender để quét các tệp lưu trữ thông qua Registry Editor

Khởi chạy Registry Editor. và điều hướng đến khóa Registry sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows Defender > Scan

Nếu không có phím Scan, hãy tạo nó bằng cách bấm chuột phải vào Windows Defender, bấm New > Key.

Configure Windows Defender to scan archive files via Registry Editor Windows10

Bây giờ, bấm chuột phải vào phím Scan vừa tạo, bấm New > DWORD (32-bit) để tạo một mục có tên là DisableArchiveScanning.

Configure Windows Defender to scan archive files via Registry Editor Windows 10

Bây giờ, trên khung bên phải, bấm đúp vào mục mới được tạo DisableArchiveScanning để chỉnh sửa các thuộc tính của nó.

Trong trường Dữ liệu giá trị, đặt 0 để cho phép quét tệp lưu trữ. Nếu không, đặt thành 1 để vô hiệu hóa việc quét các tệp lưu trữ.

TrayIconVisibility Registry Editor Windows Update Status 1

Click OK.

Tắt Registry Editor.

Restart PC.

3] Định cấu hình Windows Defender để quét các tệp lưu trữ thông qua PowerShell

Đầu tiên khỏi chạy Powershell

mo PowerShell prompt

Để bật:

Set-MpPreference -DisableArchiveScanning 0

Để tắt

Set-MpPreference -DisableArchiveScanning 1

Bạn có thể thoát khỏi môi trường PowerShell.

f4vnn.com chúc các bạn thành công!

logo%2Btips%2B24h12


Welcome to F4vnn.com - Blog Thủ Thuật, tất cả nội dung trên website được chúng tôi sưu tập trên Internet. Nếu có vấn đề về bản quyền với bài viết trên Blog vui lòng liên hệ với và chúng tôi sẽ xóa bài viết ngay lập tức . Liên lạc với Admin qua mail: hoangvansy90@gmail.com!

ĐỪNG QUÊN ĐĂNG KÝ FANPAGE ĐỂ NHẬN THỦ THUẬT MỚI NHẤT NHÉ!