Sau một thời gian dài ấp ủ cuối cùng Facebook cuối cùng đã tung ra Messenger Beta cho người dùng Windows 10. Ứng dụng mới được thiết kế lại lần đầu tiên xuất hiện tại F8 vào đầu năm nay và hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm công khai.

Mặc dù Facebook đã áp dụng triển khai theo từng giai đoạn, nhưng ứng dụng mới được ẩn bên trong phiên bản Messenger mới nhất và tại đây, cách bạn có thể truy cập.

  • Tải xuống và Cài đặt tệp appx Messenger từ MEGA (thông qua Aggiorigailumia). Đây là gói beta mới nhất (v250.14.118.0).
  • Sau khi cài đặt, hãy điều hướng đến tên “C:\Program Files\WindowsApps\Facebook.FacebookMessenger_250.14.118.0_x86__8xx8rvfyw5nnt\app” và mở tệp Messenger.exe.

Điều này sẽ khởi chạy ứng dụng Messenger mới và khi bạn đăng nhập, bạn sẽ có thể sử dụng nó. Xin lưu ý rằng nếu bạn không thể truy cập vị trí tệp được đề cập ở trên thì bạn sẽ cần có quyền quản trị của thư mục. MakeTechEasier có một hướng dẫn tuyệt vời về cách làm điều đó.

Cá nhân chúng tôi đã thử nghiệm tùy chọn thủ công và chúng tôi giới thiệu nó cho độc giả của chúng tôi. Không cần phải nói rằng quá trình này đòi hỏi các kỹ năng kỹ thuật, vì vậy, hãy tiến hành nếu bạn không thoải mái khi cài đặt Windows.

f4vnn.com chúc các bạn thành công!

logo%2Btips%2B24h12

Rate this post