Bài viết cùng chuyên mục

  • Cách ghim một folder hoặc file vào Mac Dock của bạn
  • Cách điều chỉnh độ sáng bàn phím trên MacBook Air
  • Hướng dẫn cách khóa máy Mac của bạn bằng Terminal
  • Cách mở khóa iPhone bằng Apple Watch khi đeo khẩu trang
  • Tự động tắt đèn bàn phím sau khi không hoạt động cho Mac