Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Hiển thị bài viết liên quan theo Primary Category cho WordPress

Trong bài viết trước mình đã chia sẻ cho các bạn cách lấy và hiển thị Primary Category cho wordpress. Trong bài viết này mình xin chia sẻ cho các bạn lấy bài viết liên quan theo Primary Category mà các bạn đã làm lúc trước. Bạn kéo xuống bên dưới để đọc thêm nhé.

hien thi bai viet lien quan cho primary category

Hiển thị bài viết liên quan theo Primary Category cho WordPress

Với một bài đăng mà nội dung của nó được nằm trong nhiều category thì khi bạn muốn hiển thị nó nằm trong danh mục nào với người đọc thì nên chọn cho nó một Primary Category mặc định, và khi bạn mở một bài viết thuộc Primary Category đó bạn sẽ muốn hiển thị bài viết thuộc Primary Category đấy thì bạn làm theo dưới đây nhé.

Thêm code vào single

<div class="related-post">
  <h3>Nghe truyện cùng giọng đọc</h3>
  <?php
// Lấy danh mục chính của bài viết hiện tại
  $primary_category = get_the_category()[0];

// Truy vấn các bài viết liên quan dựa trên danh mục chính
  $args = array(
    'category__in' => array( $primary_category->term_id ),
    'post__not_in' => array( get_the_ID() ),
    'posts_per_page' => 5, // Số lượng bài viết liên quan muốn hiển thị
  );

  $related_posts = get_posts( $args );
  if ( $related_posts ) {
    echo ' <ul class="list-bai-viet">';
    foreach ( $related_posts as $post ) {
      setup_postdata( $post );

      ?>
      <li>
        <div class="post-cung-chuyen-muc">
          <h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
        </div>
      </li>

      <?php
    }
    wp_reset_postdata();
  } else {
    echo 'Không có bài viết cùng giọng đọc.';
  }
  ?>

</div>

Bonus tắt thông báo update plugin bất kì

// Remove update notifications
function audio_remove_update_notifications( $value ) {

  if ( isset( $value ) && is_object( $value ) ) {
    unset( $value->response[ 'advanced-custom-fields-pro/acf.php' ] );
  }

  return $value;
}
add_filter( 'site_transient_update_plugins', 'audio_remove_update_notifications' );

Kết luận

Trên đây là cách hiển thị bài viết liên quan theo Primary Category cho WordPress mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng với chia sẻ mà Blog thủ thuật máy tính f4vnn đã chia sẻ sẽ có ích với bạn, chúc bạn thành công

Theo dõi trên

Logo Google new
5/5 - (2 bình chọn)