Up Ảnh Lên Imgur Và Lấy Link Chia Sẻ

Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link
Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link

loading...
Choose photo
Add the URL
0 / 0
ResetRefresh
UploadUpload

Hướng dẫn sử dụng:

  • Bấm vào Choose photo để chọn ảnh bạn cần Up
  • Sau đó bấm vào Upload
  • Nó hiện ra danh sách link bạn copy link và dán vào nơi bạn muốn dán
[kk-star-ratings align="left" reference="auto" valign="bottom"]