Zorin OS 15 Lite phiên bản rút gọn Zorin OS 15 cho máy cấu hình thấp

Môi trường máy tính để bàn Xfce 4.14 (vâng, phiên bản mới nhất) có giao diện đẹp mắt và bố cục vừa hợp lý vừa có trật tự, bắt chước một máy tính để bàn Windows truyền thống. Một lựa chọn hợp lý

Chi tiết Zorin OS 15 Lite phiên bản rút gọn Zorin OS 15 cho máy cấu hình thấp