Cách quản lý điện thoại bằng Your Phone App trên Windows 10

Microsoft gần đây đã ra mắt ứng dụng trên điện thoại của bạn, có thể truy cập từ Microsoft Store. Nó cho phép bạn điều khiển điện thoại Android của bạn trực tiếp từ PC Windows.

Read More Cách quản lý điện thoại bằng Your Phone App trên Windows 10