Bật quét mạng trong Windows Defender trên Windows 10

Nếu Windows Defender của bạn phát ra thông báo lỗi cho biết, các tems skipped during the scan thì nguyên nhân có thể là do…

Read More Bật quét mạng trong Windows Defender trên Windows 10

Sửa lỗi Windows Defender 0x800b0100 trên Windows 10

Nếu Windows Defender trên Windows 10 gây rắc rối cho bạn khi mở nó để quét, bạn có thể nhận được một số trợ giúp…

Read More Sửa lỗi Windows Defender 0x800b0100 trên Windows 10

Cấu hình Windows Defender quét các tệp .zip .rar .cab trên Windows 10

Trên Windows 10, bạn có thể cho phép quét các tệp lưu trữ (.zip, .rar và .cab) bằng Windows Defender để bảo vệ và bảo mật tốt hơn và nâng cao. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình

Read More Cấu hình Windows Defender quét các tệp .zip .rar .cab trên Windows 10