Chặn người dùng thêm bạn vào nhóm WhatsApp trên iPhone và Android

Các nhóm WhatsApp rất tốt để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, nhưng chúng cũng có thể gây phiền toái và là nguồn thư rác. Giờ đây, bạn có thể ngăn mọi người thêm bạn vào các nhóm WhatsApp

Chi tiết Chặn người dùng thêm bạn vào nhóm WhatsApp trên iPhone và Android