Tệp DAT là gì và làm thế nào để mở tệp DAT?

Tệp DAT là gì và làm thế nào để mở tệp DAT là câu hỏi khá nhiều người đặt ra. Vậy tệp có đuôi .DAT là gì: nó có thể…

Chi tiết Tệp DAT là gì và làm thế nào để mở tệp DAT?