Tải không giới hạn lên Personal Vault trong OneDrive

Personal Vault là một tính năng tự do của OneDrive, được thiết kế đặc biệt để lưu trữ các tệp (như tài liệu, hồ sơ cá nhân, hình ảnh, v.v.)…

Chi tiết Tải không giới hạn lên Personal Vault trong OneDrive