Cách lấy thông tin bộ xử lý CPU trong Windows PowerShell

Làm thế nào để tìm ra bộ xử lý CPU nào trên máy tính, nhiều người dùng đã tự hỏi mình câu hỏi này, phải đối mặt với sự cần…

Chi tiết Cách lấy thông tin bộ xử lý CPU trong Windows PowerShell