them WhatsApp Chatbox vao wordpress

Hướng dẫn cách thêm WhatsApp Chatbox vào WordPress

Mặc dù email thường là kênh hoàn hảo để giao tiếp với khách truy cập trang web của bạn, nhưng trong một số trường hợp, email có thể quá chậm hoặc gây bất tiện cho doanh nghiệp cụ thể của bạn. Đối với những trường hợp này, bạn sẽ muốn thêm hộp WhatsApp Chatbox vào trang web của mình để người dùng có thể liên hệ ngay lập tức.