Switch User bi an khoi man hinh dang nhap windows 10

Sửa lỗi tùy chọn Switch User bị ẩn khỏi màn hình đăng nhập Windows 10

/ 20/04/21

Khi bạn truy cập vào màn hình đăng nhập của Windows 10, tên và ảnh của tất cả các tài khoản người dùng hiện có sẽ hiển thị ở phần dưới cùng bên trái của màn hình đăng nhập. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phải đối mặt với vấn đề này rằng tùy chọn witch User bị ẩn trong màn hình đăng nhập Windows 10 và tài khoản người dùng khác không hiển thị ở đó. Nếu bạn cũng đang gặp phải vấn đề này, thì bài đăng này có thể giúp bạn với hai tính năng tích hợp sẵn của Windows 10.