Hướng dẫn cách sửa lỗi 0x80072f9a trên Bitlocker trên windows 11

Hướng dẫn cách sửa lỗi 0x80072f9a trên Bitlocker trên windows 11

/ 17/05/23

BitLocker là một tính năng mã hóa có trong Microsoft Windows. Nó được thiết kế để bảo vệ dữ liệu bằng cách cung cấp mã hóa cho toàn bộ khối lượng. Tuy nhiên, người dùng gần đây đã phàn nàn rằng lỗi BitLocker 0x80072f9a liên tục gây rắc rối cho họ.