stream video tu vlc sang chromecast 3

Stream video từ VLC Media Player sang Google Chromecast

VLC là một trong những trình phát phương tiện phổ biến nhất dành cho Windows 10. Công cụ này là nguồn mở và nó đã…

Chi tiết Stream video từ VLC Media Player sang Google Chromecast