Cách sao lưu và khôi phục iPhone hoặc iPad không cần iTunes

iTunes có thể là phần mềm tuyệt vời, nhưng ở đây, trong macOS Catalina, bạn không còn cần phải sử dụng iTunes để sao lưu và khôi phục iPhone hoặc iPad. Và nếu bạn đang chạy phiên bản macOS

Read More Cách sao lưu và khôi phục iPhone hoặc iPad không cần iTunes