Thêm hoặc xóa Google Drive, Dropbox và OneDrive trong menu chuột phải

Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa xóa Google Drive, Dropbox và OneDrive trong menu chuột phải, thì bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách hoàn thành nó. Có thể…

Chi tiết Thêm hoặc xóa Google Drive, Dropbox và OneDrive trong menu chuột phải

Cách bảo mật tệp của bạn với OneDrive Personal Vault

Microsoft OneDrive hiện có một hệ thống lưu trữ cá nhân gọi là Personal Vault, đây là một điểm tuyệt vời để lưu các tệp cá nhân của bạn. Personal…

Chi tiết Cách bảo mật tệp của bạn với OneDrive Personal Vault

Tải không giới hạn lên Personal Vault trong OneDrive

Personal Vault là một tính năng tự do của OneDrive, được thiết kế đặc biệt để lưu trữ các tệp (như tài liệu, hồ sơ cá nhân, hình ảnh, v.v.)…

Chi tiết Tải không giới hạn lên Personal Vault trong OneDrive