Chia sẻ code trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

Chia sẻ code trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

/ 17/01/24

Phương tiện truyền thông rất quan trọng để thu hút người dùng và giữ chân họ trên trang web của bạn. Bạn có thể dễ dàng nhúng YouTube và các video khác trên WordPress của mình. Tương tự, nếu bạn muốn nhúng âm thanh vào trang web của mình, đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó. Bạn có thể tạo trình phát có một âm thanh hoặc nhiều tệp âm thanh làm danh sách phát. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ bạn code thêm trình phát âm thanh vào trang WordPress bằng mã ngắn âm thanh mặc định.