Cách dùng Checkra1n để jailbreak iOS 12.3 – 13.2.2 trên Mac

Bản bẻ khóa iOS 13 cho iPhone X (CPU A11) và thấp hơn hiện đã được phát hành! Checkra1n hiện đã có sẵn để bẻ khóa iOS 13 – iOS 13.2.2! Thật không may, mặc dù điều này không hỗ trợ cho A12 hoặc A13

Read More Cách dùng Checkra1n để jailbreak iOS 12.3 – 13.2.2 trên Mac