cau hinh Clean Boot trong windows 10 thumbnail

Hướng dẫn cấu hình khởi động sạch Clean Boot trên Windows 10

/ 24/09/20

Hướng dẫn cấu hình khởi động sạch Clean Boot trên Windows 10: Clean Boot rất giống với Safe Mode nhưng được thiết kế đặc biệt để thu hẹp sự cố bằng cách cho phép một số trình điều khiển hoặc chương trình khởi động nhất định và loại bỏ chúng […]