Hướng dẫn cách tắt thông báo Let's finish setting up your PC trên Windows 11

Hướng dẫn cách tắt thông báo Let’s finish setting up your PC trên Windows 11

/ 28/02/24

Khi bạn sử dụng Windows 11, thi thoảng bạn lại gặp trường hợp máy tính thông báo “Let’s finish setting up your PC”, đặc biệt là khi mới đăng nhập vào máy tính. Microsoft thông báo này để yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản Microsoft bằng SCOOBE (Second-Chance Out Of Box Experience) để nhằm tăng trải nghiệm và tận dụng tối đa Windows.