Hướng dẫn cách tạo mục lục bài viết không cần Plugin cho Wordpress

Hướng dẫn cách tạo mục lục bài viết không cần Plugin cho WordPress

/ 15/01/24

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo tập lệnh mục lục bài viết tùy chỉnh cho trang web WordPress. Mục tiêu là cung cấp cho người đọc một bảng tóm tắt các nội dung chính của bài viết giúp người đọc hình dung ra trước những gì họ sẽ đọc. Bắt đầu thôi nào.