Hướng dẫn cách sửa lỗi 0x80040c82 trên OneDrive

Hướng dẫn cách sửa lỗi 0x80040c82 trên OneDrive

/ 26/01/24

Lỗi 0x80040c82 thường gặp khi cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng OneDrive trên PC. Tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện khi cài đặt lại OneDrive sau khi thiết lập kết nối với máy chủ đám mây dẫn đến lỗi đồng bộ hóa. Nếu bạn đang tìm cách khắc phục sự cố này thì bạn đang ở đúng trang trên Internet. Bất kể bạn gặp phải mã lỗi OneDrive 0x80040c82 trên máy tính của mình như thế nào, các bản sửa lỗi đã được chứng minh này sẽ giúp bạn giải quyết sự cố.