cach nen va giai nen tren chromebook thumbnail

Hướng dẫn cách nén và giải nén file trên Chromebook

/ 24/11/20

Hướng dẫn cách nén và giải nén file trên Chromebook: Bạn muốn nén nhiều tệp trên Chromebook của mình hoặc mở tệp lưu trữ bạn đã tải xuống gần đây? Thật dễ dàng, vì Chrome OS bao gồm một công cụ tích hợp để đóng gói và giải nén các […]