kihc hoat Android Dark Mode 0

Hướng dẫn cách kích hoạt Dark Mode trên thiết bị Android

/ 12/11/19

Android 10 đã giới thiệu Dark Theme từ lâu – một cài đặt áp dụng nền màu xám và đen chủ yếu cho giao diện điện thoại của bạn, do đó, nó dễ dàng hơn trên mắt và pin điện thoại của bạn.