Hướng dẫn cách sử dụng ChatGPT với Siri trên iPhone

Hướng dẫn cách sử dụng ChatGPT với Siri trên iPhone

/ 27/02/23

Quá trình sử dụng ChatGPT với trợ lý giọng nói Siri trên iPhone của bạn rất đơn giản. Tuy nhiên, nó có một số yêu cầu và liên kết nhất định mà bạn cần, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả chúng trước khi tiếp tục. Hãy tiếp tục kéo xuống bên dưới để đọc thêm nhé.