cach cai dat ngon ngu hien thi tren windows 11

Hướng dẫn cách cài đặt ngôn ngữ hiển thị trên Windows 11

/ 30/08/21

Khi mọi người nâng cấp hệ điều hành từ phiên bản Windows cũ hơn lên Windows 11, thông thường bạn không cần đặt ngôn ngữ hiển thị của mình. Hoặc khi bạn đang cài đặt Windows 11 sau khi định dạng phân vùng, bạn có thể chọn ngôn ngữ hiển thị Windows 11 nếu ISO Windows 11 hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Hoặc Windows 11 sẽ tự động phát hiện khu vực của bạn và cung cấp cho bạn ngôn ngữ mặc định có thể. Nói chung, bạn không cần đặt ngôn ngữ hiển thị của Windows 11