desync ransomware main

Loại bỏ DESYNC Ransomware và giải mã tập tin .Desync

Virut ransomware của DESYNC là phiên bản mới của virus, đã hoạt động vào tháng 1 năm nay. Nó có thể được mô tả như là virus ransomware mã hóa tập tin. DESYNC là một họ virus mới và là một họ duy nhất

Chi tiết Loại bỏ DESYNC Ransomware và giải mã tập tin .Desync