Hướng dẫn cách làm ảnh trong suốt trong PowerPoint

Hướng dẫn cách làm ảnh trong suốt trong PowerPoint

/ 06/04/23

Một trong những thao tác thú vị mà bạn có thể thực hiện bằng PowerPoint là làm cho ảnh trong suốt. Bạn có thể thay đổi độ mờ của toàn bộ ảnh hoặc chỉ các vùng cụ thể. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm cho Ảnh trong suốt trong PowerPoint.