sua loi Windows Update error 0x80070541 3

Sửa lỗi Windows Update báo lỗi 0x80070541 trên Windows 10

/ 21/03/21

Microsoft đã phát hành bản cập nhật OOB (Out-of-Band) thứ hai để sửa lỗi BSOD liên quan đến trình điều khiển máy in gần đây mà một số người dùng PC gặp phải sau khi cài đặt bản cập nhật March 2021 Patch Tuesday. Tuy nhiên, một số người dùng gặp phải lỗi 0x80070541 khi cố gắng cài đặt bản cập nhật OOB thứ hai này trên thiết bị Windows 10 của họ.